TempDB dosyalarını taşımak

Sistem veritabanlarından TempDb ‘yi bazen taşıma ihtiyacı doğabilir. Sistem DBleri detach – attach yöntemi ile taşınamamakta. TempDbyi taşımak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.
İlk olarak bu komutu çalıştırıp data dosyalarının yerlerini bilelim.
USE tempdb
GO
EXEC sp_helpfile
GO